ನೆನಪಿನ ಅಲೆಗಳ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಪಯಣ

ನೆನಪಿನ ಅಲೆಗಳ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಪಯಣ

ಶುಕ್ರವಾರ, ಜುಲೈ 05, 2013

ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಪ್ರಣಯ

ಗೆಳೇಯಾ... 

ದೇಹ ತಣಿಸುವ ' ಕಾಮ' ಬೇಡ ನನಗೆ.... 

ಮನ ತಣಿಸುವ ' ಪ್ರೇಮ ' ಸಾಕು ನನಗೆ... 


ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: